Skaffa lånekort

Personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och telefonnummer. Vi behöver uppgifterna för att du ska kunna låna och använda våra andra bibliotekstjänster. Uppgifterna sparas i vårt låntagarregister.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Om vi lämnar dina personuppgifter vidare till någon av våra systemleverantörer skriver vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

Leverantören får bara använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du får registerutdraget inom en månad.

Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.

Vill du få ett registerutdrag, begära att uppgifter rättas eller invända mot behandlingen, kontakta:

E-post: biblioteket@gnesta.se

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens dataskyddsombud:

Svitlana Jelisic (svitlana.jelisic@flen.se)

Läs mer om GDPR på: www.datainspektionen.se

Skaffa lånekort

Steg 1 - välj bibliotek

Språk