För studerande

För studerande

Söker du kurslitteratur kan du först kontrollera om boken finns på ditt lokala bibliotek.
Det kan du antingen göra på plats eller genom vår katalog.

Finns boken på ditt bibliotek, men är utlånad, beställs den inte från något annat bibliotek.

Om den boken du söker inte finns kan du antingen lämna ett inköpsförslag eller göra en fjärrlåneansökan.
Fjärrlåneverksamheten är främst avsedd för medier som inte längre kan förvärvas genom inköp, samt för titlar som är så speciella att ett inköp till det lokala biblioteket inte är motiverat.

Du kan leta efter böcker i Libris: www.libris.kb.se
LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m. En del material finns i fulltext.

Mejla gärna in din förfrågan om fjärrlån till fjarrlan@gnesta.se

Lämna din e-postadress, så vi snabbt kan avisera dig att boken finns att hämta! 
Hämta gärna snarast möjligt.

Lånetiden bestäms av lånegivande bibliotek.
En del lånegivande bibliotek har så kort lånetid som 14 dagar.

Många högskole- och universitetsbibliotek tillämpar Öppen lånetid.
Detta innebär att du är garanterad en viss lånetid. Efter den garanterade lånetiden kan du fortsätta ha boken om ingen annan låntagare efterfrågar den, tills den maximala lånetiden uppnåtts.
Blir det kö på boken måste du återlämna boken omgående!

Långivande bibliotek avgör om en inlånad bok är för hemlån eller inte och om den får lånas om.

Böckerna återlämnas på det bibliotek där de hämtas.

Det brukar dröja 10 – 14 dagar innan lånet kommer. För kurslitteratur kan väntetiden vara ännu längre.

Biblioteket tar ingen avgift för ett fjärrlån. Avgift tas endast ut för beställda kopior av till exempel en artikel.

Språk

Gnesta bibliotek

Öppettider

Måndag: 10:00 - 17:00
Tisdag: 10:00 - 17:00
Onsdag: 10:00 - 17:00
Torsdag: 10:00 - 19:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10 - 14 Obs! För tillfället stängt.

Tills vidare är bibliotekets bokhall stängt för besök. Ring eller mejla oss så hjälper vi dig att låna böcker. Vi lämnar sedan böckerna utanför biblioteket. Under denna tid sker ingen utlämning av böcker på lördagar.

Stjärnhovs bibliotek

Öppettider

Onsdag: 14:00-19:00 - Obs! För tillfället stängt. Utlämning av böcker sker 14-15.

Tills vidare är Stjärnhovs bibliotek stängt för besök. Du kan beställa böcker genom att ringa eller mejla oss. Vi lämnar ut böcker vid biblioteket på onsdagar kl14-15.